Melding voor het starten van een inrichting aan Bloemenlaan 1 A te Valkenburg

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Locatie

Omschrijving

Bloemenlaan 1 A Valkenburg

het starten van een inrichting (guan? automotive)

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk.

Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Naar boven