Besluitenlijst college 11 november 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 11 november 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV

Het college stelt de raad voor om deel te nemen aan het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV en om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van aandelen.

 

Naar boven