Ingekomen melding mobiel breken bouw- en sloopafval – Hoogeweg 20 in Rijnsburg

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk – op 4 november 2022 een melding van Theo Pouw BV (zaaknummer: 2022-013949).

De melding is ingediend voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker. De locatie waar het breken plaatsvindt is Hoogeweg 20 in Rijnsburg. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 21 november 2022 tot en met 3 maart 2023. In deze periode wordt er maximaal 3 aaneengesloten dagen gebroken. Dit mag alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit doet u via 071‑4083100 of info@odwh.nl. Vermeld0714083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-013949.

Naar boven