Inzagerecht, mogelijkheid tot geheimhouding en verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 

 

In de basisregistratie personen (BRP :de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook derden navraag doen, om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken op grond van artikel 3.21 van de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet voor commerciële instellingen zoals sportverenigingen of particulieren).

 

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. U dient zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

 

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. Ook hiervoor dient u zich te legitimeren.

 

Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn.

Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met Burgerzaken.

 

Uw gegevens inzien vanuit thuis?

U kunt uw gegevens thuis inzien op www.mijnoverheid.nl

Hier moet u inloggen met uw DigiD.

 

Naar boven