Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bijsterhuizen 4019 001 t/m 043 (voorlopig), Wijchen

Van de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op datum, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is, verlengt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen de beslistermijn (van in beginsel acht weken) met zes weken.

Het besluit tot verlenging van de beslistermijn is op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Bijsterhuizen 4019 001 t/m 043 (voorlopig), Wijchen , het bouwen van bedrijfsunits (fase 2) 20 separate units, verzonden op 10 november 2022 .

 

Naar boven