het slopen van een loods Vormerseweg 11, Wijchen

Sloopmelding Vormerseweg 11 Wijchen

De onderstaande sloopmelding is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum ontvangen:

Vormerseweg 11 , Wijchen, tbv sloop en asbestwerkzaamheden voormalige aardappelloods, 2022-11-07

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding.

Naar boven