Ahornstraat 31 tm 45B te Nijmegen: verwijderen van asbest - Bron 41 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 04-11-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 41 (Ahornstraat 31 tm 45B te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.108365.01

Product: meldingen

Ontvangst: 01-11-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=007969D5-E6B8-4F2A-B30D-5DE3D3799EA5

Naar boven