Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen t.b.v. infra gebiedsontwikkeling VDL aan Aan de Linde (noordzijde), kadastraal sectie F perceelnummer 1011 te Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Nieuwstadt

Aan de Linde (noordzijde), kadastraal sectie F perceelnummer 1011, voor het kappen van bomen t.b.v. infra gebiedsontwikkeling VDL, datum ontvangst 17 oktober 2022.

Echt-Susteren, 27 oktober 2022

Naar boven