Aanvraag omgevingsvergunning: Wehl, Chamavenerf 9

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Wehl, Chamavenerf 9

Omschrijving: Kappen van 1 boom

Dossiernummer: 20210802

Datum indiening: 28-12-2021

 

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven