Zwanenveld 8418 te Nijmegen: in gebruik nemen van 1 patio - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 10-10-2022

Omschrijving: in gebruik nemen van 1 patio (Zwanenveld 8418 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z22.105984.01

Product: meldingen

Ontvangst: 20-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=31B63872-BECD-4135-BCF5-491C9D684259

Naar boven