Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidereinde 43 te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 28 september 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren van de schilderingen in de koepelzaal van Trompenburgop de locatie Zuidereinde 43 te 's-Graveland (zaaknummer Z.72835).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Monument

Procedure

Gedurende zes wekenkunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Na afloop van deze termijn neemt het college een definitief besluit. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven