Besluit buiten behandelingstelling omgevingsvergunning voor het dempen van twee sloten, nabij A.C. de Graafweg 27, 1687PS Wognum

De gemeente heeft op 27 september 2022 besloten om de aanvraag voor het dempen van twee sloten met dossiernummer (Z-22-420933) voor een omgevingsvergunning nabij A.C. de Graafweg 27, 1687PS Wognum buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

bouwen

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven