Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning tegenover Moerbeilaan 22 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 september 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom op de locatie tegenover Moerbeilaan 22 te Loosdrecht (zaaknummer Z.74513).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 september 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven