Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers

Te besluiten dat er n.a.v. de adviezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het jaar 2021 geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats te vinden voor collegeleden van de gemeente Katwijk.

Naar boven