Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Grootestraat 9, Batenburg

Van de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op datum, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is, verlengt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen de beslistermijn (van in beginsel acht weken) met zes weken.

Het besluit tot verlenging van de beslistermijn is op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Grootestraat 9 , 6634AC Batenburg , het verbouwen en verduurzamen van een dorpshuis naar een onder- en bovenwoning, verzonden op 15 september 2022 .

 

Naar boven