Aangevraagde omgevingsvergunning Bovendijk 243

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bovendijk 243, 3045PD, aanbouwen van een open luifel aan een tuinhuis (aanvraagdatum 18-09-2022, dossiernummer OMV.22.09.00251).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven