Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 28 september 2022

De voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente De Fryske Marren deelt mee dat er op woensdagavond 28 september 2022 een openbare hoorzitting wordt gehouden, waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake besluiten van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de verleende terrasvergunning voor de locatie Utbuorren 50 te Terherne (aanvang 19.00 uur);

  • de weigering van de vergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan De Ulekamp 29 te Joure (aanvang 19.30 uur);

  • de afwijzing van de aanvraag voor een ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzone te Langweer (aanvang 20.00 uur);

  • wegafsluiting Omkromte te Joure (aanvang 20.30 uur).

Aanmelden bijwonen hoorzitting

Belangstellenden kunnen een hoorzitting bijwonen (locatie: Party-/zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure). Het kan zijn dat een bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van een hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat een bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld. Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, daarom verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14).

Naar boven