Verleende vergunning activiteit openbare weg, aan Team Sportservice Kennemerland voor het organiseren van het “Streetwise Cup 10-12 jaar schoolvoetbaltoernooi” op het Cruyff Court aan de Laan van Assumburg, te Heemskerk.

De burgemeester van Heemskerk heeft voor onderstaande activiteit op de openbare weg vergunning verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 • -

  aan Team Sportservice Kennemerland voor het organiseren van het “Streetwise Cup 10-12 jaar schoolvoetbaltoernooi” op het Cruyff Court aan de Laan van Assumburg op:

 • -

  3 oktober 2022 van 14:00 tot 18:00 uur;

 • -

  4 oktober 2022 van 14.00 tot 18.00 uur; en

 • -

  5 oktober 2022 van 13:00 tot 18:00 uur.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens onderstaande procedure. Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.

Laat het ons op tijd weten als u het met dit besluit niet eens bent.

Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit besluit kunt u een brief schrijven aan de burgemeester. Dit noemen wij een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit indienen. Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

- Uw naam, adres en telefoonnummer;

- De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- Een omschrijving van het besluit waar het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;

- De redenen waarom u bezwaar maakt;

- Uw handtekening.

Het bezwaarschrift stuurt u naar Postbus 1, 1960 AA HEEMSKERK.

Heeft u een DigiD-inlogcode? Maak dan online bezwaar. Dit doet u via www.heemskerk.nl. U kunt uw bezwaar niet mailen.

Als u niet kunt wachten tot uw bezwaarschrift is behandeld omdat uw zaak spoedeisend is, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Heeft u een DigiD-inlogcode dan kan het ook online via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Naar boven