Gemeente Voorst - Wet open overheid (Woo)-verzoek woononderzoek

 

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Besluit

Wij hebben besloten om gedeeltelijk aan het Woo-verzoek tegemoet te komen en het Woo-verzoek gedeeltelijk te weigeren. Wij hebben besloten de gevraagde informatie in het document (digitaal) te verstrekken. Maar wij hebben ook besloten bepaalde informatie niet te verstrekken, omdat wij niet beschikken over deze informatie.

Informatie

Het besluit vindt u in de bijlage links naast deze tekst. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Het telefoonnummer is 0571-27 99 11.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Twello, 21 september 2022

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven