Jousterweg 51 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220115)

Op 15-sep-2022 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het het plaatsen en saneren van tanks voor afgewerkte olie en koelvloeistof.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven