De Grie 30 Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220058)

Op 14-sep-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (2e IF + 2e SO 2022) houden van een incidentele festiviteit met live-en/of mechanische-muziek op zaterdag 1 oktober 2022 van 17:00 uur tot 23:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven