Straatweg 52 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220059)

Op 14-sep-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (3e IF +3e SO 2022) houden van een incidentele festiviteit op 24 september 2022.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven