Aanwijzingsbesluit verbod drank in glas of blik

(zaaknummer:128537)

De Burgemeester van de gemeente Noordenveld,

Gelet op artikel 2:32 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

Overwegende:

 

 • 1.

  dat artikel 2:32 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Noordenveld, de mogelijkheid biedt om een gebied en periode aan te wijzen waarbinnen leidinggevenden van een openbare inrichting geen consumpties in glas of blik mogen verstrekken;

 • 2.

  dat bij ongeregeldheden het gebruik van glas en blik tot ernstige verwondingen kan leiden;

 • 3.

  dat het derhalve uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid wenselijk wordt geacht tijdens de Rodermarktfeestweek van deze mogelijkheid gebruik te maken;

Besluit:

 • 1.

  de Rodermarktfeestweek in Roden (vrijdag 23 september 2022 vanaf 18.00 uur tot en met donderdag 29 september 2022 tot 07.00 uur) aan te wijzen als periode waarbinnen het verboden is consumpties in glas of blik te verstrekken;

 • 2.

  en te bepalen dat dit verbod geldt voor de (tijdelijke) horecabedrijven gevestigd aan de Norgerweg, de Brink, de Raadhuisstraat, de Wilhelminastraat, de Albertsbaan en de Heerestraat in Roden.

Roden, 8 september 2022

de Burgemeester van de gemeente Noordenveld,

K. Smid

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van de openbare bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Naar boven