Besluitenlijst college 6 september 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 6 september 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Openbare samenvatting:

Het college heeft besloten de burgemeester te vragen een volmacht te verlenen aan persoon E.H.P. Logister om overeenkomst Gemeente Oisterwijk - De Rooij (Collegebesluit, zaaknummer 139655 van 23 augustus) namens de gemeente Oisterwijk te ondertekenen.

Openbare samenvatting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de wijzigingen in de overeenkomst met De Rooij Heukelom B.V. die ziet op het beëindigen van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2-2a te Heukelom vóór 1 september 2023. De gemeenteraad heeft in 2020 al besloten in te stemmen met een vergoeding voor beëindiging van het bedrijf voor € 1.600.000,00. Door ook gebruik te maken van de piekbelastersregeling voor stikstof is het nu gelukt om - in afstemming met de provincie - het bedrijf definitief te beëindigen.

 

Aansluiting bij de Nederlandse Schuldhulproute

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten om aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Door aan te sluiten bij de NSR kan de gemeente er voor zorgen dat de lokale informatie op Geldfit.nl compleet en up to date is en dat inwoners door verschillende instanties naar de goede hulp en tools worden verwezen.

 

Aanpassing aansturings- en organisatiestructuur

Openbare samenvatting:

Het college heeft besloten per 1 januari 2023 de interne aansturings- en organisatiestructuur aan te passen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Raadsinformatiebrief Visie Openbare Ruimte

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de Visie Openbare Ruimte en deze aan de raad te sturen.

 

Bestuursovereenkomst noodopvang De Reebok

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten in te stemmen met het gebruik van Vakantiepark de Reebok (Duinenweg 4 te Oisterwijk) als noodopvanglocatie voor maximaal 100 asielzoekers. Daarvoor wordt een bestuursovereenkomst opgesteld tussen COA en gemeente Oisterwijk die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 april 2023. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Naar boven