Lubertus van Beekstrjitte 27 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4726): aanvraag vergunning realiseren van een carport (OV 20220572)

Op 02-sep-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een carport.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven