Bogermanstraat 3 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220055)

Op 23-aug-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op vrijdag 26 augustus 2022 en het schenken van alcohol in verband met het houden van strikt statuten gerelateerde activiteiten.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven