Gemeente Renkum - Besluit evenementenvergunning

 

De burgemeester heeft onderstaand besluit voor een evenementenvergunning verzonden:

 

V erleend

Naam evenement:

De Rijntocht en Crosstriatlon,

 

Activiteiten:

voor het organiseren van een sportevenement.

 

Data en tijd evenement:

op zaterdag 27/08/2022 van 08.00 uur tot 17.00 uur,

 

Locatie:

aan de Veerstoep in Renkum.

 

Vergunning verzonden op:

01/08/2022

 

Bezwaar

Dit besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten de burgemeester, postbus 9100, 6960 HA Oosterbeek.

 

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Naar boven