Neutronweg 7 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Neutronweg 7, plaatsen stralingsscherm en opwaarderen brandscheidingen

Verzonden 11 augustus 2022

Naar boven