Verkiezing Gemeenteraad 2022

Stemmen bij volmacht / vervangende stempas  

 

De voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad, maakt het volgende bekend:

 

Aanvragen volmacht – tot uiterlijk 11 maart 2022 17.00 uur

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders uw stem uit laten brengen via een volmacht.

 

Volmachtbewijs (achterzijde stempas)

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Meierijstad woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

 

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn

 

Schriftelijk volmachtbewijs

U kunt ook schriftelijk, digitaal of persoonlijk een volmacht aanvragen bij het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. U kunt hiervoor het formulier model L 8 “Verzoek om bij volmacht te stemmen” gebruiken.

 

Dit formulier kunt u downloaden via onze website.

 

Omdat er op 3 dagen gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het niet mogelijk om op maandag 14 of dinsdag 15 maart 2022 een volmacht aan te vragen.

 

 

Aanvragen vervangende stempas - tot uiterlijk 11 maart 2022 17.00 uur

Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 2 maart 2022 een stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kunt u schriftelijk doen of persoonlijk op afspraak bij het gemeentehuis, tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur.

 

Omdat er op 3 dagen gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het niet mogelijk om op maandag 14 of dinsdag 15 maart 2022 een vervangende stempas aan te vragen.

 

Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

 

Kijk voor meer informatie en actuele openingstijden op www.meierijstad.nl

 

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven