Bekendmaking Besluit vervanging archiefbescheiden in applicatie Zorgned (Wmo/Jeugd)

 

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken bekend op 2 augustus 2022 besloten hebben tot vervanging van de archiefbescheiden in de applicatie Zorgned (Wmo/Jeugd) volgens het proces, zoals beschreven in het Handboek Vervanging Voerendaal 1.0 d.d. 5 oktober 2021 en onder toevoeging van het Addendum Zorgned Voerendaal aan het Handboek Vervanging.

 

Bovengenoemd besluit en het Addendum Zorgned Voerendaal is van 18 augustus 2022 t/m 28 september 2022 - op afspraak via tel.nr. 045-5753399 - voor eenieder ter inzage in het klantcontactcentrum. Tegen vergoeding van de legeskosten kan een kopie van het besluit en/of addendum worden verkregen. Het besluit treedt in werking op 1 september 2022.

 

 

Naar boven