Aangevraagde omgevingsvergunning Groene Hilledijk 301

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Groene Hilledijk 301, 3075EA, wijziging op de eerder verleende vergunning voor de Zuiderhof fase 3, kenmerk OMV.20.07.00614 (aanvraagdatum 03-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00041).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Naar boven