Aangevraagde omgevingsvergunning Grindweg 137

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Grindweg 137, 3054VJ, bestaande brug wordt vervangen en breder gemaakt. (aanvraagdatum 05-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00069).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Naar boven