Aangevraagde omgevingsvergunning Beijerlandselaan 15A

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen

(art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Beijerlandselaan 15A, 3074EA, bestemmingswijziging, plaatsen rooster achtergevel en realiseren 2 doorbraken (aanvraagdatum 04-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00057).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Naar boven