Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Landscheiding - OMV.22.08.00110

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Landscheiding of kadastraal gebied SBK01-A-186-G-, ten behoeve van het verlengen van een watergang langs de Landscheiding kappen van 52 m² bosplantsoen dat voornamelijk bestaat uit iepenopschot dat is aangetast door iepziekte. In dit deel staan nog één eik met een stamdiameter van 35 cm en twee essen met stamdiameters van 45 en 55 cm. Deze bomen maken onderdeel uit van het bosplantsoen. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 11-08-2022, dossiernummer OMV.22.08.00110).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven