Verlening omgevingsvergunning, brandveilig gebruik Markt 6, 8, 9 en 103841CE Harderwijk

De gemeente heeft op 10 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001360 voor vergunning brandveiliggebruik Markt 6, 8, 9 en 10, 3841CE Harderwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • wijzigen van de gebruiksfunctie van een bouwwerk

Inzage

Indien u een besluit wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Procedure

Met het nu genomen besluit bent u het misschien niet mee eens. In dat geval kunt u daartegen in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, een onafhankelijke rechter. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Gelderland. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 11 augustus 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.

 

Griffierecht

Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank bericht u hierover direct na ontvangst van uw beroep.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervooreen apart schriftelijk of langs digitale weg een verzoek indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem.

Naar boven