Addendum Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022

Als aanvulling op de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022 geldt het volgende.

Artikel 1. Hoogte van de uitkering:

  • 1.

    Daar waar een bedrag van €800 wordt genoemd geldt vanaf 2 augustus 2022 een bedrag van €1300

Artikel 2 Duur en inwerkingtreding

  • Dit addendum treedt in werking met ingang van 2 augustus 2022

  • Dit addendum geldt met terugwerkende kracht tot 5 april 2022

  • Dit addendum vervalt gelijk met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022, per 1 januari 2023

Naar boven