Bekendmaking subsidieplafond voor het steunfonds corona 2022

 

 

Bekendmaking

De raad van de gemeente Peel en maas maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 25 januari 2022 onder nummer 2022-008, heeft besloten een subsidieplafond van € 500.000,- in te stellen voor het steunfonds corona 2022.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Wijze van verdeling van de subsidie

In zijn vergadering van 31 januari 2022 heeft het college de Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2022 vastgesteld. De wijze van verdeling van de subsidie is neergelegd in de uitvoeringsregeling. De uitvoeringregeling is te raadplegen via www.overheid.nl en op de gemeentelijke website via https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/verordeningen-en-regelgeving.

De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 februari 2022.

 

Naar boven