Aanvraag omgevingsvergunning: Twiske (wonen aan het twiske fase 3)bouw 27 woningen

Datum binnenkomst:29 juli 2022

Ons kenmerk:2022omg0522

De stukken kunt u op afspraak inzien.

In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar/beroep nog niet mogelijk.

Indien een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit bekendgemaakt worden, waarna u uw zienswijze/bezwaar/beroep kunt indienen.

Naar boven