Ontwerp saneringsprogramma omgeving oirschotseweg

Burgemeester en Wethouders van Best maken bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Omgeving Oirschotseweg te Best”.

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Oirschotseweg en Hoofdstraat bij de saneringswoningen te beperken. We hebben onderzocht wat de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden teruggedrongen. Uit het onderzoek blijkt dat door het verlagen van de snelheid tussen de Prins Bernhardlaan en het centrum van 50 km/u naar 30 km/u en het aanleggen van een stil wegdek tussen de Oirschotseweg 77B en de Prins Bernhardlaan de geluidbelasting op de saneringswoningen lager wordt. Aanvullend wordt onderzocht of de saneringswoningen in aanmerking komen voor aanvullende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het geluidniveau in die woningen, te voldoen. In het saneringsprogramma staat bij welke woningen we dit gaan onderzoeken.

Het saneringsprogramma betreft de volgende adressen:

HOOFDSTRAAT 58

HOOFDSTRAAT 68

OIRSCHOTSEWEG 7

OIRSCHOTSEWEG 12

OIRSCHOTSEWEG 14A

OIRSCHOTSEWEG 16

OIRSCHOTSEWEG 17

OIRSCHOTSEWEG 24

OIRSCHOTSEWEG 31

OIRSCHOTSEWEG 34

OIRSCHOTSEWEG 35

OIRSCHOTSEWEG 52

OIRSCHOTSEWEG 57A

OIRSCHOTSEWEG 59

OIRSCHOTSEWEG 61

OIRSCHOTSEWEG 63

OIRSCHOTSEWEG 64

OIRSCHOTSEWEG 67

OIRSCHOTSEWEG 74

OIRSCHOTSEWEG 76

OIRSCHOTSEWEG 77

OIRSCHOTSEWEG 78

OIRSCHOTSEWEG 80

OIRSCHOTSEWEG 82

OIRSCHOTSEWEG 90

OIRSCHOTSEWEG 92

OIRSCHOTSEWEG 96

OIRSCHOTSEWEG 102

OIRSCHOTSEWEG 104

OIRSCHOTSEWEG 109

OIRSCHOTSEWEG 110

OIRSCHOTSEWEG 111

OIRSCHOTSEWEG 122

OIRSCHOTSEWEG 122A

PHILIP VAN DER GOESSTRAAT 20

SINT FRANCISCUSWEG 1

SINT FRANCISCUSWEG 1A

Ontwerp saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp saneringsprogramma en de stukken die daarbij horen kunt u bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak met Edith van Beek, via telefoonnummer 14-0499.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met de inhoud van het ontwerp-saneringsprogramma, kunt u ons uw zienswijze geven. Vanaf de datum van publicatie kunt u gedurende zes weken een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5600 AB Best. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Hiervoor maakt u een afspraak met Edith van Beek van de afdeling Omgevingszaken, tel. 14-0499.

Wetten en regels

Om te komen tot dit ontwerp saneringsprogramma hebben wij afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder gebruikt.

Naar boven