Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een (vervangend) bijgebouw op locatie Kleine Heistraat 7A in Wernhout

Op 25 januari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een (vervangend) bijgebouw op locatie Kleine Heistraat 7A in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000558. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven