Gemeente Renkum - Besluit Alcoholwetvergunning

 

De burgemeester heeft onderstaand besluit voor een alcoholwetvergunning verzonden:

 

Naam aanvrager/bedrijf/organisatie:

Restaurant Bei Mutti

 

Locatie:

aan Plein 1946 3-5 in Oosterbeek

 

Vergunning verzonden op:

21-07-2022

 

Bezwaar

Dit besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten de burgemeester, postbus 9100, 6960 HA Oosterbeek.

 

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Naar boven