Ontwerpbestemmingsplan “Vitaal Centrum, IKC Remigius”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan “Vitaal Centrum, IKC Remigius”

Het bestemmingsplan maakt de volgende stap in de herontwikkeling van het centrumgebied van Duiven mogelijk. Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van IKC Remigius naar de locatie grenzend aan de oostzijde van het Liemersplein. Voor de huidige locatie van IKC Remigius en de locatie achter het gemeentehuis geldt dat deze locaties in de toekomst herontwikkeld kunnen worden naar woongebied. De functie van het Liemersplein als parkeervoorziening en tevens evenemententerrein, blijft in de toekomstige situatie behouden en wordt ten behoeve van dit gebruik bestemd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli tot en met woensdag 7 september voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPCENTRUM009-ON01

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Ole van Beers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Hij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.

Naar boven