Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen perceel Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het kasteel in 14 woningen, het bijgebouw naar 3 woningen en bouwen van een brug en tuinhuis.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het bouwen van een bouwwerk

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

  • het wijzigen van een rijksmonument

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan op 16 december 2021.

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 17 februari 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696. OV34Slotlaan42021-on02

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

Naar boven