Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Beneden Polderweg A 156

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande melding is ontvangen:

 

- Beneden Polderweg A 156 , 966 5 R X Oude Pekela ., een veranderingsmelding voor het realiseren van een was- en spoelplaats.

 

De melding ligt van donderdag 14 juli 2022 tot donderdag 25 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak (tel. 0597 – 617 555).

Naar boven