Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 290, kappen 2 bomen (nr 290 en 292).

Datum binnenkomst:29 juni 2022

Ons kenmerk:2022omg0442

De stukken kunt u op afspraak inzien.

In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar/beroep nog niet mogelijk.

Indien een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit bekendgemaakt worden, waarna u uw zienswijze/bezwaar/beroep kunt indienen.

Naar boven