Besluiten van B&W van 30 juni

 

• Vraag Ons Etten-Leur over gokreclame

• Omgevingsvisie, verwerking raadstoezegging

• Vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak: Woonrijp maken De Streek fase 4

• Bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b

• Overdracht coördinatie, beheer en onderhoud recreatieve routes van Regio West-Brabant (RWB) aan VisitBrabant

• Straatnaamgeving FriJadoterrein

• Brief van het college van de gemeente Breda met een instemmingsverzoek mbt GR GIA

• Besluit 6e wijziging Regionale Ambulancevoorziening

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Naar boven