Voorbereidingsbesluit voor een gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan ‘’Bedrijventerrein Grote Polder 2012’’

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de gemeenteraad op 20 januari 2022 heeft besloten dat een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Grote Polder 2012” wordt opgesteld om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming geregeld, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw-, aanleg- en gebruiksactiviteiten.

Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het gehele bestemmingsplan “Bedrijventerrein Grote Polder 2012”.

De gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan gaat over de volgende onderdelen:

 • 1.

  Het beperken van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe kleine bedrijfsunits:

  Dit wordt regionaal en gemeentelijk als belangrijk gezien. In de regio vindt een sterke groei van kleine bedrijfsunits plaats en dit is een bedreiging voor de beschikbare ruimte voor grotere bedrijven. Ook is een verdere groei van deze kleine bedrijfsunits niet gewenst voor het ondernemersklimaat op een bedrijventerrein. Deze bedrijfsunits worden namelijk erg vaak gebruikt als opslagruimte en leveren daardoor een kleine bijdrage aan de werkgelegenheid. Daarnaast trekken ze nog wel eens illegale en ondermijnende activiteiten aan. De precieze oppervlaktegrens tot wanneer er sprake is van een kleine bedrijfsunit is nog nader te bepalen.

 • 2.

  Het toevoegen van parkeernormen:

  Het bestaande bestemmingsplan heeft geen parkeernormen. Dit geeft moeilijkheden bij het eisen van voldoende parkeerplaatsen bij ontwikkelingen. Er moeten daarom parkeernormen worden toegevoegd. De exacte parkeernormen zijn nog nader te bepalen.

U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf 21 januari 2022 bekijken op de volgende plekken:

 • www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0638.VB00006-VAS1);

 • in het gemeentehuis, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, op afspraak. Voor het maken van een afspraak: wabo@zoeterwoude.nl, of 071-5806300.

Dit voorbereidingsbesluit treedt onmiddellijk in werking

De gemeenteraad heeft besloten dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met onmiddellijke ingang na bekendmaking.

U kunt nu niet reageren

Het voorbereidingsbesluit geldt 1 jaar. Binnen dit jaar moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, anders vervalt de voorbereidingsbescherming. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen beroep mogelijk.

Naar boven