Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maken bekend, dat de melding is goedgekeurd voor een activiteit dat valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen:

- Zeijerweg 9a te Ter Aard, de melding heeft betrekking op het lozen van bemalingswater.

Meer informatie:

Tegen meldingen op basis van artikel 1.6 Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

Naar boven