Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing voorwerpen op de openbare weg nabij Koninginneweg 93 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 29 juni 2022 een ontheffing voorwerpen op de openbare weg verleend voor aanvraag ontheffing plaatsing toilet, bouwkeet, container/laadbak en noodstroomv op de locatie nabij Koninginneweg 93 te Kortenhoef (zaaknummer Z.72448).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 30 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven