Bekendmaking voorgenomen bruikleen tuingrond nabij Kluisgat 151 Groningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen maakt hierbij bekend dat de gemeente Groningen voornemens is een perceel tuingrond gelegen nabij Kluisgat 151 te Groningen in bruikleen uit te geven. Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Groningen, sectie AC, nummer 7141 met een oppervlakte van circa 13 m2.

 

Bruiklener is de enige serieuze gegadigde

Omdat het perceel tuingrond slechts grenst aan één particuliere woonkavel, zijnde de woonkavel van de bruiklener, zijn er geen andere gegadigden die in aanmerking komen voor het in bruikleen verkrijgen van het perceel tuingrond.

 

Kort geding

Bent u het niet eens met deze voorgenomen bruikleen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan vastgoedtransacties@groningen.nl.

 

Naar boven